Տիրոջ օրհնությամբ բարի և խաղաղ գիշեր ամենքիս

Հայ՛ր մեր, որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո,
եկեսցէ արքայութիւն Քո,
եղիցին կամք Քո որպէս
յերկինս եւ յերկրի: 
Զհաց մեր հանապազորդ
տո՛ւր մեզ այսօր.
եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մենք թողումք
մերոց պարտապանաց:
Եւ մի՛ տանիր զմեզ
ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛
զմեզ ի չարէն, զի Քո է
արքայութիւն եւ զօրութիւն
եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

(Visited 162 times, 1 visits today)